Volkan Tosun

Volkan Tosun
8 Eylül 1987 yılında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Cumhuriyet İlk Öğretim Okulunda, orta öğrenimini Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra 2005 yılında Kocaeli Üniversitesi İİBF İşletme bölümünde lisans öğrenimine başladı. Aynı yıl muhasebe alanındaki bilgilerini geliştirmek amacıyla babası Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cengiz Tosun’un bürosunda çalışmaya başladı.

Lisans öğrenimini 2009 yılında tamamlayarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Başlatma Sınavını kazandı. 2010 yılında Mardin’in Nusaybin ilçesinde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra daha önce çalışmakta olduğu Mali Müşavirlik bürosunda stajına devam etti. 

2012 yılında Kocaeli Üniversitesi SBE İşletme Ana Bilim Dalı Muhasebe-Finansman programında yüksek lisans eğitimine başladı. Staj süresini tamamladıktan sonra yeterlilik sınavlarına katılarak 2014 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik unvan ve ruhsatını almaya hak kazandı.

2015 Yılında Yüksek Lisans eğitimini "İnşaat Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesinde Vergi Kanunları ve Muhasebe Standartlarının Karşılaştırılması” konulu tez çalışması ile tamamladıktan sonra Bağımsız Denetçilik için çalışmalara başlamış ve 2018 Yılında KGK Bağımsız Denetçilik Belgesini almaya hak kazanmıştır.
 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Volkan Tosun evli ve bir çocuk babasıdır.