Erdinç Pertev

Erdinç Pertev
Bağımsız Denetçi 
Doğum yeri ve tarihi: Eskişehir,1972
Medeni durumu: Evli
 
Mesleki Deneyim: 
1992-2000 Serbest Muhasebeci Staj Dönemi
2001 Serbest Muhasebeci  
1999-2005 yılları arasında Koçak İnşaat Yatırım A.Ş.(Kocaeli) şirketler Grubu’nda çalışmalarını sürdürmüştür.
2006 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir . 
2016 yılında Kocaeli Bağımsız Denetim A.Ş.’ bünyesine katılmıştır.  
 
Mesleki Nitelikler: 
- Çeşitli şirketlerin muhasebe organizasyonlarının kurulması ve mevcut organizasyonlarının revize edilmesi,
- Muhasebe danışmanlığı, vergi danışmanlığı ve iş hukuku danışmanlığı faaliyetleri,           
- Vergi Denetimi, danışmanlık ve muhasebe uygulamaları alanlarında bilgi ve tecrübe
        
Eğitim:
1999 Anadolu Üniversitesi- Lisans. İşletme Fakültesi  
 
Üye Olunan Mesleki Örgüt Ve Kuruluşlar:
- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TURMOB) 
- Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası  
 
Yabancı Dil:
İngilizce; Orta Derece